Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przedsiębiorcom nie wolno podejmować działań wprowadzających słabszych uczestników rynku w błąd. W rezultacie takich praktyk konsument może bowiem zdecydować się na zakup towaru lub usługi, czego nie zrobiłby w oparciu o rzetelne informacje.
Postępowanie dotyczy akcji promocyjnej sieci handlowej. Po opublikowaniu przez UOKiK w styczniu 2012 roku raportu z kontroli  produktów oferowanych pod własną marką sieci handlowych, spółka Lidl Polska rozpoczęła kampanię reklamową odwołującą się do jego treści.
W radiu, telewizji, prasie, na stronach internetowych i na bilbordach pojawiły się informacje, które mogą wywoływać mylne wrażenie, że autorem treści płatnych przekazów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK wszczęła przeciwko spółce postępowanie, w ramach którego ustali czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
W przypadku stwierdzenia stosowania niezgodnych z prawem praktyk, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.