Celem przewodnika („Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest”).jest wyjaśnienie regulacji europejskich znajdujących zastosowanie w zakresie organizacji i finansowania usług świadczonych w interesie ogólnym. Przewodnik ma również pomóc instytucjom publicznym, w szczególności na poziomie lokalnym, w zapewnieniu wysokiej jakości i efektywności usług, zgodnie z przepisami europejskimi. Dokument ten stanowi uaktualnienie katalogu najczęściej zadawanych pytań w zakresie pomocy państwa, opublikowanego w listopadzie 2007 roku.
Przewodnik jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6458&langId=en

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 1 lutego 2011 r.