Promując technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla Komisja uznaje stałe znaczenie energii pochodzącej z paliw kopalnych i potrzebę przejścia na niskoemisyjny system energetyczny. Projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej wzmacniają rozwój i konsolidację konkurencyjnego europejskiego przemysłu opartego na morskiej energii wiatrowej i przyczyniają się do utworzenia licznych zielonych miejsc pracy. - Wybrane projekty w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych przyczynią się do realizacji wiążących celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i energii odnawialnej do 2020 r. i w późniejszym okresie - napisano w komunikacie.

Decyzja w sprawie 15 projektów jest pierwszym krokiem w kierunku właściwego wykorzystania niemal 4 mld euro, które w maju 2009 r. UE przeznaczyła na projekty energetyczne celem wsparcia naprawy gospodarczej. W przełomowym porozumieniu z maja w sprawie Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej przewidziano finansową pomoc Unii Europejskiej dla projektów energetycznych w dziedzinach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, morskiej energii wiatrowej i infrastruktury gazowej i elektrycznej. Postępowanie dotyczące projektów w dziedzinie infrastruktury jest w toku. Przewiduje się, że decyzja zostanie podjęta w lutym 2010 r.

(Źródło: UE/KW)