KE informuje, że nielegalne składowanie odpadów jest nadal powszechnym zjawiskiem. Wiele składowisk nie odpowiada normom, brak jest również w niektórych państwach członkowskich podstawowej infrastruktury gospodarowania odpadami. Problematyczne jest również nielegalne przemieszczanie odpadów.
Unia Europejska wytwarza corocznie 2,6 mld ton odpadów, z czego ponad 90 mln ton uważanych jest za niebezpieczne. Nadzorowanie bezpiecznego i ekologicznego zarządzania odpadami stanowi jedno z najpoważniejszych zadań, jakie stoją przed UE. Powołanie agencji na szczeblu unijnym ułatwi wdrażanie i egzekwowanie europejskich przepisów dotyczących odpadów.
Komisja szacuje roczny koszt realizacji zaleceń na kwotę około 16 mln euro. Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących odpadów może zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych oraz pozwoli również na wyrównanie szans w obrębie europejskich podmiotów gospodarczych, szersze perspektywy dla innowacyjności czy większy dostęp do cennych surowców wtórnych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line