UE: wzmocnienie praw ofiar przestępstw

Systemy sądownictwa karnego państw członkowskich UE czasami za bardzo koncentrują się na przestępcach, a w niewystarczającym stopniu na ofiarach. Dzięki nowym europejskim przepisom uda się nam wzmocnić prawa ofiar - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Nowa dyrektywa, przyjęta 4 października przez Radę UE, ustanawia minimalne prawa dla ofiar, bez względu na miejsce ich pobytu w UE.

Nowa dyrektywa UE w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do ofiar zagwarantuje we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej, że:

- ofiary będą traktowane z szacunkiem, a policja, prokuratorzy i sędziowie będą przeszkoleni w zakresie odpowiedniego ich traktowania;

- ofiary zostaną poinformowane o przysługujących im prawach oraz o sprawie w zrozumiały dla nich sposób;

- pomoc dla ofiar będzie dostępna w każdym państwie członkowskim;

- ofiary będą mogły uczestniczyć w postępowaniu, jeśli taka będzie ich wola i uzyskają pomoc w uczestnictwie w rozprawie;

- ofiary z grup najbardziej narażonych, jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, będą identyfikowane i obejmowane odpowiednią ochroną;

- ofiary będą chronione podczas śledztwa w sprawie przestępstwa i postępowania sądowego.

Od momentu opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie jej przepisów do swojego prawa krajowego.

Opracowanie: Rafał Bułach, RPE WKP

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.