Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 16 lutego 2012 r., II FSK 1472/10. Więcej>>>