Sędzia sprawozdawca Jolanta Frańczak w uzasadnieniu stwierdziła, że wszyscy sędziowie sądów okręgowych w sądach rejonowych powołani przed wejściem w życie nowelizacji, a także i po niej podlegają pod regulację zawartą art.4 . Więcej>>>