Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w środę skargę rzecznika praw obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Orzekł w sprawie dwóch z nich, w pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Więcej o orzeczeniu TK w sprawie wniosku rzecznika praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych >>