To już ostatni dzwonek, żeby nadsyłać propozycje kandydatów na prawnika pro bono. Spośród nich Rzeczpospolita wyłoni zwycięzcę i uhonoruje tym tytułem. Prawników, którzy niosą pomoc potrzebującym, jest wielu. - Chcemy ich promować. Dlatego od trzech lat Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy współudziale "Rzeczpospolitej" organizuje konkurs "Prawnik pro bono".

Chodzi w nim o popularyzowanie prawników, którzy udzielają darmowych porad prawnych, uczą innych prawa lub służą swoją wiedzą, m.in. organizacjom pozarządowym.  Mogą to być także osoby, które zakładają lub uczestniczą w rozwoju organizacji społecznych niosących pomoc charytatywną lub biorą udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Kandydatów do tytułu prawnika pro bono mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne (w tym: korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe i samorządowe).  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej fundacji (www.fupp.org.pl). Przesłać można je wyłącznie pocztą pod adresem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. Laureata nagrody wybierze kapituła konkursu. W jej skład wchodzą m.in.: prof. Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Roman Hauser, były prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, adw. Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Zenon Klatka, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz laureaci poprzedniej edycji. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu. W obu zwyciężyli sędziowie w stanie spoczynku. Pierwszym prawnikiem pro bono został Stefan Styranowski z Olsztyna, a drugim - Wiesława Mroczek z Głogowa.

(źródło: Rzeczpospolita/KW)