Od stycznia 2011 roku radykalnie zmienią się zasady, na jakich przedsiębiorcy będą korzystać z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Zaczną wtedy obowiązywać nowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków oraz zasady finansowania projektów w PO KL. Firmy szkoleniowe mają być ostrzej rozliczane z tego, na co przeznaczają dotację z UE, oraz z efektów działalności. Od zaostrzonych zasad nie ma już odwrotu. Jak zapewnia wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki, wejdą one w życie 1 stycznia.
Od nowego roku dla projektów o najmniejszej wartości (do 500 tys. zł) będzie obowiązywał 30-proc. limit kosztów zarządzania, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu. W przypadku projektów o budżecie 500 tys. – 1 mln zł, których w PO KL realizuje się najwięcej, na koszty zarządzania projektem będzie można przeznaczyć do 25 proc. budżetu. W projektach o wartości 1 – 2 mln zł te koszty wyniosą maksymalnie 20 proc.
Ograniczone limitem zostaną także koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy, ale nieprzyporządkowane bezpośrednio do zadań realizowanych w projekcie – np. obsługa księgowa czy opłaty za energię. Przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć je ryczałtem, ale tylko do określonego limitu. W zależności od wartości projektu na te koszty administracyjne będzie można przeznaczyć 4 – 9 proc. kosztów bezpośrednich.

Źródło: Gazeta Prawna