Marszałek podpisał  ustawę z 25 czerwca o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Nowe regulacje tylko dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale mają również na celu wzmocnienie bezpieczeństwa środków finansowych powierzonych przez klientów instytucjom sektora finansowego. Na podstawie nowych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego obejmie nadzorem agencje ratingowe, także te, które - na co zwracał uwagę Parlament Europejski - swoje siedziby mają poza terytorium Unii Europejskiej.
Nowelizacja przewiduje również, że wszyscy potencjalni inwestorzy będą musieli zgłaszać do KNF fakt kupna 10 i więcej procent udziałów w instytucjach finansowych (np. bankach).