Uprawnienia organów podatkowych mają być nadane Szefom: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w odniesieniu do uzyskanych od tych organów przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach tj. przy zastosowaniu skali podatkowej. Więcej>>>