W pierwszym wyroku Trybunał przyznał rację obywatelowi, który skarżył się na postępowanie policji. Miał on być zabrany do izby wytrzeźwień. Policjanci nie pozwolili mu się ubrać, mimo dwudziestostopniowego mrozu. Podczas transportu ciężko go pobili. Pomimo zaświadczeń lekarskich potwierdzających obrażenia, został skazany za agresję wobec policjantów. Trybunał jednogłośnie stwierdził, że obowiązkiem władz było przeprowadzenie dochodzenia, jak doszło do obrażeń. Trybunał skazał Polskę za naruszenie artykułu chroniącego przed nieludzkim traktowaniem przyznając skarżącemu siedem tysięcy euro zadośćuczynienia.
Według komunikatu Trybunału 10 tys. euro otrzyma rodzina, pochodząca z Nowego Sącza, która bezskutecznie żądała od władz, wyjaśnienia śmierci syna. Lekarz nie potrafił określić przyczyn zgonu. Prośby rodziny o przeprowadzenie sekcji oraz śledztwa nie przyniosły rezultatu. Trybunał stwierdził, że obowiązkiem władz było ustalenie przyczyn zgonu. Według Trybunału Polska naruszyła artykuł konwencji gwarantujący prawo do życia. Trzeci wyrok dotyczył cenzurowania korespondencji osoby odbywającej karę więzienia. Trybunał stwierdził, że pozbawienie wolności, nie pozbawia skazanego prawa do tajemnicy korespondencji.