Skargę do Trybunału wniosło dwóch obywateli Szwajcarii pochodzenia tureckiego, wyznawców islamu. Z powodów wyznaniowych skarżący sprzeciwiali się udziałowi ich córek - które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania - w obowiązkowych lekcjach pływania w szkole. Władze szkolne nie zgodziły się na zwolnienie uczennic z lekcji, rodzice jednak uparcie zabraniali im uczestnictwa w zajęciach pływania. Więcej>>