"Inicjatywa wsparcia obywateli Ukrainy przez radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest podyktowana chęcią okazania solidarności z narodem ukraińskim, który ofiarnie przez ostatnie dni pokazuje swoje proeuropejskie aspiracje" - powiedział PAP Piotr Płachta, szef tej komisji. Podjęła ona uchwałę wyrażającą solidarność z proeuropejskimi aspiracjami Ukraińców.

W ocenie warszawskich radców prawnych przynależność Ukrainy do Unii Europejskiej "stanowiłaby gwarancję przestrzegania praw i wolności obywatelskich zgodnie ze standardami przyjętymi w państwach członkowskich UE" - tym też stołeczni radcowie prawni motywują akcję bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium RP, co do spraw związanych z pobytem w Polsce i podejmowaniem pracy.

"W tak trudnym czasie trzeba bowiem pamiętać, że obowiązkiem moralnym obywateli państw członkowskich jest nie tylko wspieranie dążeń narodu ukraińskiego do integracji z Unią Europejską, ale także pomoc w sprawach związanych z bieżącą egzystencją, którą przede wszystkim zapewnia dostęp do pracy i możliwość jej podejmowania w zgodzie z lokalnymi przepisami państw członkowskich" - podkreślił mec. Płachta.

Na stronach internetowych warszawskiej OIRP zainteresowani mogą znaleźć szersze informacje o adresach i możliwościach uzyskania pomocy radców prawnych.(PAP)

wkt/ bos/ mow/