Komisja przyjęła w środę przedstawioną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informację o sytuacji prawnej i organizacyjnej staroobrzędowców w Polsce.

Społeczność staroobrzędowców stanowi odłam Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej; to jedna z najmniejszych w Polsce grup religijnych. Najwięcej - ok. 600 osób mieszka na Suwalszczyźnie. W Suwałkach, Wodziłkach, Gabowych Grądach i Wojnowie są ich rady naczelne. W Gabowych Grądach mieszka najwięcej, około dwustu staroobrzędowców.

Sytuację prawną Kościoła w Polsce nadal reguluje rozporządzenie prezydenta z 1928 r. W 2009 r. Naczelna Rada zapowiedziała, że podejmie starania o przygotowanie ustawy, która regulowałaby stosunki między państwem a Kościołem. Według informacji przedstawionych komisji przez Górskiego prace nad takim nowym unormowaniem prawnym trwają.

Kościół prowadzi wewnętrzne konsultacje dla opracowania wniosku do resortu z odpowiednim projektem, który odpowiadałby obecnym potrzebom tego wyznania. Zmiany miałyby dostosować m.in. wewnętrzną strukturę Kościoła do zmian, które zaszły przez prawie 100 lat obowiązywania rozporządzenia prezydenta z 1928 r. - tłumaczył posłom Górski.

Siedziba Kościoła staroobrzędowców mieści się w Suwałkach, najwyższą władzą jest ogólnopolski sobór wyznawców zwoływany co 5 lat. Sobór wybiera liczącą 14 członków i 6 zastępców Naczelną Radę Staroobrzędowców, której pracami kieruje prezydium i prezes rady. Według danych GUS Kościół prowadzi lekcje religii w dwu szkołach podstawowych - w Augustowie i Białobrzegach. Staroobrzędowcy podają, że jest ich w Polsce ok. 2 tys. (PAP)

ago/ bos/ mow/