Ministerstwo Środowiska przygotowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o lasach. Zmieniają m.in. zasady handlu drewnem, który wywołuje ogromne emocje i kontrowersje. Proponuje się, by podstawowe uregulowania dotyczące sprzedaży drewna zawierała właśnie ustawa o lasach. W tej chwili zasady sprzedaży reguluje zarządzeniem dyrektor generalny Lasów Państwowych. Sprzedaż będzie się odbywać przede wszystkim na przetargach. Preferowane będą umowy wieloletnie. Rozwiązanie to popierają Lasy Państwowe. Jednocześnie na podstawie ustawy zostanie wydane rozporządzenie, które określi szczegółowe zasady sprzedaży.

Źródło: Rzeczpospolita