Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

Projekt został przygotowany w związku z reorganizacją struktury sądownictwa powszechnego, która polegać ma na zniesieniu z dniem 1 lipca 2012 r. ok. 115 sądów rejonowych.
Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia, likwidacja sądów rejonowych nie pociągnie jednak za sobą likwidacji wydziałów pracy. Wydziały pracy funkcjonujące dotychczas w znoszonych sądach przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe. Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia powoła wydziały pracy i zamiejscowe wydziały pracy w sądach rejonowych.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem reorganizacji struktury sądownictwa, tj. z dniem 1 lipca 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 5 kwietnia 2012 r

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line.