Edward K. był zadłużony na 350 tys. zł. Został uznany przez sądy dwóch instancji za winnego uszczuplenia w zaspokojeniu swojego wierzyciela przez to, że ustalił alimenty na rzecz swoich wnuków. Takie rozporządzenie było nietypową "ucieczką z majątkiem" dłużnika przed wierzycielem. Naruszył w ten sposób art.300 kk.

Więcej>>Ugoda sądowa jako ucieczka...