Gospodarstwo rolne zostało przekazane przez rodziców jednemu z synów Zbigniewowi S. w zamian za rentę, jeszcze wówczas, gdy obowiązywała ustawa z 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Gospodarstwo było warte ok. 300 tys. zł. ( a jego scheda spadkowa wynosiłaby jedynie 150 tys. zł).
Po śmierci rodziców, dzieci i ich następcy wystąpili do sądu o dział spadku. Ustalono, że w skład schedy spadkowej wchodzi biżuteria i lokaty bankowe niewielkiej wartości. Rodzeństwo domagało się od Zbigniewa S, aby rozliczył się z nimi darowizny dokonanej przez rodziców.
Sąd Okręgowy, który zajmował się tą sprawą napotkał problem prawny, czy darowiznę można zaliczyć na rzecz schedy spadkowej. Jednak w tym wypadku mamy do czynienia ze szczególna umową: gospodarstwo za rentę. Z tym, że rentę wypłaca nie obdarowany, ale państwo.
Wobec tego sąd postawił pytanie Sądowi Najwyższemu, czy jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi, to zaliczeniu na schedę spadkową podlega wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy (następcy) przez spadkodawcę (rolnika) w drodze umowy zawartej na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 1977 roku o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140),
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. brzmi: Wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy (następcy) w drodze umowy darowizny za rentę rolniczą nie podlega zaliczeniu na należną temu spadkobiercy schedę spadkową (na podstawie art. 1039 k.c.)
Sygnatura akt III CZP 114/13, uchwała trzech sędziów, 7 lutego 2014 r.