Sąd Najwyższy uznał uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie pobierania od nowych członków korporacji jednorazowych składek za wpis na listę adwokacką za niezgodną z prawem. Uchwałę zaskarżył do SN Minister SprawAiedliwości. Naczelna Rada Adwokacka dopuściła możliwość pobierania od nowych członków korporacji jednorazowych składek za wpis na listę korporacyjną. NRA zaleciła, aby nie przekraczały one sześciokrotnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 5 tys. złotych. Minister uznał, że samorząd adwokacki wprowadził te opłaty bez podstawy prawnej. W skardze do sądu wskazał, że organy samorządu nie mają kompetencji do regulowania sytuacji osób niebędących członkami korporacji za pomocą wewnętrznych przepisów. Minister wniósł o uchylenie całej uchwały. 
Sąd przychylił się do stanowiska ministra i uchylił zaskarżoną uchwałę.

(Źródło: KW/GP)