Skarga kasacyjna także na uchwały właścicieli lokalu?

Sejm pracuje nad zmianami przepisów określających funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. W projektach znalazły się także pomysły na zmianę sposobu zaskarżania uchwał podjętych przez zgromadzenie właścicieli lokalu.

Propozycja zmian w Kodeksie postępowania cywilnego znalazła się w projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który stworzyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Ustawa wprowadzić ma nowe, kompleksowe regulacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. W projekcie wzmocniona została także pozycja walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Organ ten ma otrzymać kompetencję powoływania prezesa spółdzielni (uprawnienie to obecnie ma rada nadzorcza). Ponadto nieudzielenie prezesowi absolutoriom przez walne zgromadzenie będzie oznaczać jego odwołanie.

Zdaniem wnioskodawców zmienić powinny się także zasady zaskarżania uchwał zgromadzenia właścicieli lokali. Według posłów do rozpatrywania skarg o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia tego rodzaju uchwał właściwe rzeczowo powinny być sądy okręgowe. Projektodawcy uważają również, że w tego rodzaju sprawach skarga kasacyjna powinna przysługiwać niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia. Prace nad projektem Sejm podejmie na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 23 stycznia.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 8 stycznia 2013 r.