Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej zawiera przepisy ściśle związane z przyszłorocznym budżetem i planem finansowym państwa na 2012 r. Celem projektowanych rozwiązań jest zapewnienie stabilności finansów publicznych i zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego" - napisało biuro prasowe Sejmu w komunikacie.
Wśród propozycji rządowych zawartych w projekcie są m.in. zmiany w akcyzie na olej napędowy, biokomponenty i wyroby tytoniowe (związane to jest z dostosowywaniem polskich przepisów do regulacji unijnych - PAP) oraz zamrożenie wynagrodzeń budżetówki, sędziów i prokuratorów.
"Po debacie nad projektem ustawy okołobudżetowej posłowie będą mogli zadawać pytania w bieżących sprawach przedstawicielom rządu. Jak przewiduje art. 196 Regulaminu Sejmu, pytania w sprawach bieżących są zadawane przez posłów ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośrednich odpowiedzi. Udzielają ich ministrowie, do których kierowane są pytania, lub upoważnione przez nich osoby" - wyjaśniają służby prasowe Sejmu.
W komunikacie wskazano, że w porządku obrad drugiego posiedzenia Sejmu jest też informacja bieżąca. "Prawo do złożenia wniosku o przedstawienie informacji bieżącej przez przedstawiciela rządu na posiedzeniu Sejmu przysługuje klubowi oraz grupie co najmniej 15 posłów. Wyboru tematu informacji, uwzględniając jego aktualność, dokonuje Prezydium Sejmu po konsultacji z Konwentem Seniorów. Jeżeli nie ma jednolitej opinii Konwentu, decyzję w tej sprawie podejmuje cała izba" - poinformowano. (PAP)