Propozycja zakłada ograniczenie okresu sprawowania funkcji publicznej przez organy samorządowe wybierane w wyborach bezpośrednich. Zgodnie z nią wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby sprawować swoją funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.Posłowie zapoznają się także - na wniosek klubu PiS - z informacją w sprawie oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy sytuacji materialnej rodzin. Będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących.

Rozpatrzony zostanie również m.in. projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i projekt noweli ustawy o podatku VAT.