W ogłoszonym 12 lutego rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby wprowadzono nowelizację dotyczącą osoby mogącej pełnić funkcję wizytatora.

Zgodnie z nowelizacją pełnienie funkcji wizytatora można powierzyć sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie lub biurze sprawującym nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, nadzór nad wykonywaniem orzeczeń lub nadzór nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego. Zmiana wejdzie w życie 27 lutego 2014 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,