Powołany został zespół egzaminacyjny do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną egzaminu sędziowskiego, który odbędzie się w roku 2015, w składzie:

1) Henryk Komisarski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa karnego – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;

2) Jerzy Bess – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego;

3) Stanisław Pilarczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

4) Jolanta Hawryszko – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju sądów powszechnych;

5) Hanna Daniel – sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, specjalista z zakresu prawa i postępowania cywilnego;

6) Piotr Mirek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa karnego;

7) Marcin Łochowski – sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego;

8) Bogusław Sędkowski – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego.

Zespół egzaminacyjny jest właściwy również do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną ponownego egzaminu sędziowskiego w roku 2015. Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową zespołu ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Źródło: www.rcl.gov.pl,

ID produktu: 40442695 Rok wydania: 2015
Autor: Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>