Samozatrudniony, który faktycznie nie prowadzi biznesu, może od 1 lutego 2011 roku zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy. O status bezrobotnego może ubiegać się w czasie, gdy ma zawieszoną działalność, lub w okresie, kiedy nie prowadzi jej z powodu odroczenia terminu jej rozpoczęcia. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1275).
Właściciel firmy (bezrobotny) będzie miał wtedy prawo do korzystania z różnych form aktywizacji opłacanych z Funduszu Pracy, m.in. ze staży i przygotowania zawodowego dorosłych. Każdy bezrobotny może odbyć staż w firmie, który trwa do pół roku. Młode osoby, które nie ukończyły 25 lat, mogą być na stażu nawet do roku. W czasie stażu bezrobotny otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 890,60 zł. Nie ma jednak prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Dyrektor po zakończeniu stażu wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o jego odbyciu.

Źródło: Gazeta Prawna