Mec. Mirosława Przewoźnik-Kurzyca doświadczenie zawodowe zdobywała w PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała od 1998 roku, ostatnio na stanowisku menedżera w zespole ds. postępowań podatkowych i kontrolnych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw spornych dotyczących podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych. Reprezentowała klientów przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej i celnymi oraz sądami administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym.

Mirosława Przewoźnik-Kurzyca

 
 

Jest radcą prawnym od 2001 roku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także uzyskała dyplom z Zarządzania i Marketingu w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach. Jest autorką licznych artykułów prasowych na temat prawa podatkowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 
„Obecnie nasz Zespół to 4 doradców podatkowych, radca prawny i 3 aplikantów radcowskich. Na co dzień współpracujemy też z zespołem doradców podatkowych i doświadczonych konsultantów z kancelarii KSP w Katowicach, która jest stowarzyszona z kancelarią SALANS” - powiedziała Karina Furga, partner i szef Zespołu Doradztwa Podatkowego. „Taki skład pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług prawno-podatkowych w bardzo szerokim zakresie” - dodała.