Profesor David O’Keeffe dołączył do Globalnego Zespołu Prawa Konkurencji kancelarii Salans. Jest on ekspertem w zakresie prawa Unii Europejskiej; specjalizuje się w sprawach dotyczących pomocy publicznej i zamówień publicznych - dziedzin, w których jest uważany za jeden z głównych międzynarodowych autorytetów - oraz w prawie konkurencji.

- Jest to kolejny krok w rozwoju kompetencji i zasobów naszej firmy w zakresie prawa unijnego. Profesor O’Keeffe będzie współpracował z zespołami prawa konkurencji kancelarii we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wzmacniając tym samym także polską praktykę - powiedziała Agnieszka Stefanowicz-Barańska, partner kierująca Zespołem Prawa Konkurencji warszawskiego biura kancelarii Salans,

Profersor O’Keeffee posiada bliskie kontakty z Polską. W 1992 roku prowadził kurs w Instytucie Europejskim w Łodzi, a od 1993 roku wykładał w Kolegium Europejskim w Natolinie. W swojej karierze doradzał rządom państw członkowskich, Izbie Lordów i najważniejszym instytucjom Unii Europejskiej, takim jak Prezydencja Rady Unii Europejskiej i Parlament Europejski, oraz międzynarodowym korporacjom. Jego doradztwo obejmowało pomoc publiczną, zamówienia publiczne, handel międzynarodowy i cło oraz kwestie regulacyjne. Doświadczenie Davida O’Keefee obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami europejskimi, w tym niedawną sprawę Mediaset.

David O’Keeffe jest profesorem emeritusem na wydziale Prawa Europejskiego w University College London. Regularnie występuje na konferencjach międzynarodowych i jest autorem ponad 200 publikacji na temat prawa unijnego. Był członkiem Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej w sprawie swobodnego przepływu osób i towarów i pracował w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.