Na czele zespołu stoi dr hab. Katarzyna Bilewska, adwokat i of counsel w warszawskim biurze kancelarii.  Powstanie zespołu wynika z istniejących potrzeb klientów kancelarii Salans i coraz wyraźniejszych oczekiwań rynku. - Od pewnego czasu systematycznie wzrasta zaangażowanie akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, w realizację praw korporacyjnych w spółkach. Pojawiają się konflikty pomiędzy akcjonariuszami większościowymi i mniejszościowymi na tle funkcjonowania spółek, a także spory wynikające ze zmian w strukturze akcjonariatu. Jednocześnie właściciele spółek przywiązują coraz większą wagę do prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków przez zarząd i radę nadzorczą spółek, a także egzekwują ich odpowiedzialność. Spory tego typu są coraz częstsze i wymagające, a ich prowadzenie wymaga coraz większej specjalizacji. Poprzez rozwój naszej nowej praktyki chcemy dostarczać klientom takiego właśnie wyspecjalizowanego podejścia i oczywiście jak najwięcej skutecznych rozwiązań sporów - uzasadnia Tomasz Dąbrowski, partner zarządzający w warszawskim biurze kancelarii Salans.

Powołanie przez kancelarię Salans wyspecjalizowanego Zespołu Sporów Korporacyjnych jest pierwszą tego typu inicjatywą na rynku usług prawniczych. Nowy zespół koncentruje się na kompleksowym prowadzeniu postępowań sądowych, w tym rejestrowych, pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek oraz pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami a spółkami, w tym spółkami publicznym, a także pomiędzy spółkami a członkami ich zarządów i rad nadzorczych. Będąc częścią warszawskiego zespołu korporacyjnego, działa interdyscyplinarnie poprzez ścisłą współpracę na co dzień z lokalnym zespołem postępowań sądowych.

dr hab. Katarzyna Bilewska
dr hab. Katarzyna Bilewska