Sędzia podkreślił, że choć nie ma mowy o tym, by właściciel niezabezpieczonej sieci odpowiadał za przestępstwa czy wykroczenia dokonane w ten sposób na jego łączu ani za współudział w nich, może zostać ukarany grzywną - nawet do 100 euro. Zdaniem sądu powinien dochować staranności, by zabezpieczyć sieć choćby najprostszymi metodami. Według sądu ustawienie hasła w routerze już od kilku lat powinno być zwyczajną praktyką użytkowników, zwłaszcza że nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Według Gazety Wyborczej, sędzia wydał taką opinię we wciąż toczącej się sprawie z 2006 r. Wówczas z sieci podejrzanego ktoś w serwisie ogłoszeniowym zamieścił ofertę dotycząca ściągnięcia kilku plików muzycznych. Ale okazało się, że właściciel komputera był w tym czasie na urlopie. Nie zabezpieczył jedynie swojej sieci hasłem i stała ona otworem dla każdego. Statystyki opracowane przez urzędników KE pokazują, iż obecnie ok. 120 mln osób na świecie korzysta z systemów Wi-Fi (w tym 25 mln w zachodniej Europie). Liczba ta ma wzrosnąć do ok. 500 mln w ciągu następnych trzech lat.