Aktualności zawierają informacje o rozprawie, która odbyła się 13 czerwca br, następny news jest z 28 marca. Komunikaty o sprawach, które wpłynęły do SN, to nic innego jak dawna rybryka - pytania prawne, które dla sądów niższych instancji stanowią zagadnienie wymagające podjęcia uchwały SN.
Pytania prawne mają rozszerzenie, ale prowadzące nie do uzasadnienia, a do pracownika biura, który może udzielić szerszych informacji, co czytelnika nieco rozczarowuje.
Rok temu eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowali raport, w którym skrytykowali Sąd Najwyższy za brak dobrego dostępu do jego orzecznictwa. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołał 13 maja 2011 r. zespół do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń SN. Od tego czasu strony internetowe nie są bogatsze, ale prawie do każdego wyroku można na prośbę uzyskać z biura prasowego zanonimizowane akta spraw.

Źródło: SN