W lutym 2009 r. urząd miasta aktualizował i podniósł spółce "O"  opłatę roczną za użytkowanie wieczyste , która miała wynosić milion 466 tys. 250 zł. Podwyższona opłata miała obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. , a całkowita powierzchnia gruntu liczyła 45 tys. 622 metry kwadratowe. Użytkownik Grzegorz K. złożył sprzeciw od tej wyceny.
Sąd pierwszej instancji stwierdził, że były podstawy do wypowiedzenia przez miasto dotychczasowej stawki, gdyż rzeczywista wartość działki wzrosła i wynosiła 99 mln zł. Sąd nie zakwestionował opinii biegłego powołanego przez miasto, który ustalił według operatu szacunkowego, że należna opłata powinna wynosić 890 tys. rocznie ( 1 proc. od wartości działki - na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Spółka "O". złożyła apelację kwestionując wartość opinii biegłego powołanego przez miasto (skarb państwa). Wprawdzie wypowiedzenie było słuszne, ale operat budził wątpliwości, gdyż opierał się na niewłaściwej metodzie ( nie znanej rozporządzeniu wykonawczemu do ustawy).  Biegły porównał ceny 52 działek stosunkowo małych ok. 4 tys. metrów, a w tym wypadku mamy do czynienia z działką wielkości 4,5 ha. Zdaniem pełnomocnika skarżącej spółki należało wyrok I instancji uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, zwłaszcza, że biegły zaokrąglił sumę należną 988 tys. do 990 tys. zł.
Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok sądu I instancji ustalając opłatę za użytkowanie wieczyste w wysokości 988 tys. 628 zł. 
Co do reszty zarzutów, to okazały się one niezasadne. Wycena nieruchomości sporządzona przez biegłego powołanego przez skarb państwa nie różniła się zasadniczo od prywatnej opinii biegłego powołanego przez użytkownika wieczystego. Porównanie cen działek o większej powierzchni z działkami o dużo mniejszym obszarze powinno działać na korzyść tych pierwszych, gdyż cena metra kwadratowego na ogół bywa niższa, a więc i opłata za użytkowanie - mniejsza - podkreślała sędzia  Marzena Góral, stwierdzając, że opinia biegłego powołanego przez skarżącą spółkę może się przydać przy następnych aktualizacjach.

Sygnatura akt I ACa 1740/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2014 r.