Wobec kolejnej publikacji na łamach dziennika „Super Express” rzecznik prasowy rządu Paweł Graś poinformował, iż w związku z nasileniem się medialnego ataku na jego osobę w związku ze sprawą jego oświadczenia majątkowego i rzekomych kulisów postępowania prokuratorskiego, w dniu dzisiejszym za pośrednictwem prawników podjął czynności prawne zmierzające do ochrony jego dobrego imienia.
Oświadczył, że wbrew informacjom zawartym na łamach „Super Expressu” jego oświadczenie majątkowe jest zgodne z prawdą, gdyż wraz z objęciem funkcji sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożył rezygnację z funkcji w zarządzie Agemark Sp. z o.o. i nie dokonywał w tej spółce jakichkolwiek dalszych czynności.
Nieprawdą jest również informacja, jakoby składał po dniu rezygnacji podpisy na jakichkolwiek dokumentach tej spółki. Nie jest prawdziwe także i to, że rzekome 23 podpisy na dokumentach będących przedmiotem badania grafologicznego zostały nakreślone przez Pana Pawła Grasia.
Rzecznik prasowy rządu zdecydował o niezwłocznym podjęciu kroków prawnych wobec osób, które bez znajomości sprawy nie wahają się rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na jego temat i dokonują ocen nie mających pokrycia w rzeczywistości.

wk