Błaszczyk uczestniczył w czwartek w konferencji "Jak wygrać najpoważniejszą wojnę w nowoczesnej Europie? Polski sposób na derogację".
Wynegocjowana w grudniu 2008 roku derogacja pozwala polskim przedsiębiorstwom energetycznym na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2020. Dyrektywa EU ETS określa, że derogacją objęta będzie inwestycja "fizycznie rozpoczęta" przed końcem 2008 roku. Jak wyjaśnił Błaszczyk, to "fizyczne rozpoczęcie" następuje w momencie rozpoczęcia prac przygotowawczych inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym.
Zgodnie z dyrektywą UE derogacja nie dotyczy jednak tzw. new entrances, czyli nowych instalacji, które nie zostały włączone do systemu przydziału uprawnień do emisji EU ETS przed końcem czerwca 2011 roku.
W takiej sytuacji bezpłatne pozwolenia otrzymałyby stare, nieinwestujące elektrownie, a nie nowe, oparte na technologiach niskoemisyjnych. Oznaczałoby to, że inwestorom nie opłacałoby się uruchamiać nowych bloków energetycznych przed 2020 r. - czyli przed wygaśnięciem derogacji - bo energia produkowana z nowych źródeł byłaby droższa.
Zdaniem ekspertów jeśli nowa ustawa nie wejdzie w życie, oznaczać to będzie, że uruchamianie nowych mocy wytwórczych przed 2020 rokiem, czyli przed wygaśnięciem derogacji, nie będzie się opłacało. Energia produkowana w nowych źródłach byłaby wtedy, zwłaszcza w pierwszym okresie derogacji, dużo droższa.
Błaszczyk powiedział na konferencji, że w czwartek nad projektem ustawy będzie obradował Komitet Stały Rady Ministrów. "Ta ustawa jest od sierpnia 2010 analizowana, badana, opiniowana. (...) Mamy nadzieję, że za tydzień projekt rozpatrywała będzie Rada Ministrów, a miesiąc luty i marzec będą miesiącami prac parlamentarnych" - zaznaczył.
Projekt, oprócz zakwalifikowania nowych instalacji do objęcia wspólnotowym systemem, przewiduje także włączenie do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nowej kategorii - operatorów statków powietrznych.
Z dniem wejścia w życie ustawy obowiązki funkcjonującego dotychczas Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) przejmie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Będzie on administrował wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
"Stan, w jakim znajduje się polska energetyka, a przede wszystkim średni wiek bloków energetycznych i średnia sprawność (...) a także braki na mapie sieci elektroenergetycznej wymuszają konieczność realizacji wielu inwestycji. Ale dają taką szansę. Naszym atutem jest posiadanie przez Polskę polityki energetycznej, powiązanej z celami klimatycznymi. Mam nadzieję, że polska energetyka, wraz z sieciami stanie się w perspektywie następnych 20, może 30 lat zupełnie nowym, konkurencyjnym przemysłem, działającym na europejskim rynku energii" - podsumował Błaszczyk.
Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programy Redukcji Emisji prof. Krzysztof Żmijewski powiedział podczas konferencji, że bez tego projektu Polska stałaby na przegranej pozycji. "Ponieważ dotychczasowe przepisy mówią wyraźnie, że tylko funkcjonujące instalacje mogą być wpisane do systemu, a dyrektywa mówi, że jak nie jest się wpisanym do systemu, to nie jest się objętym derogacją" - zaznaczył.
Dodał, że sukces polskiej energetyki będzie zależał od szybkości procedowania tego projektu w parlamencie. "Nie tylko ustawa, ale konsekwencje tej ustawy muszą być +skonsumowane+ przed 30 czerwca tego roku" - powiedział, podkreślając, że czasu jest niewiele. "Ta ustawa powinna wyjść z parlamentu do prezydenta w marcu" - dodał. (PAP)