Rusza nowa edycja konkursu na przyjazne urzędy skarbowe

Już po raz jedenasty przedsiębiorcy wybiorą najlepiej funkcjonujące ich zdaniem urzędy skarbowe. Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizuje od 2003 roku Business Centre Club przy współpracy Ministerstwa Finansów.

Konkurs na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

Jak co roku do przedsiębiorców rozesłane zostaną ankiety konkursowe, które należy wypełnić i odesłać w terminie do 26 maja, a ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów nastąpi 28 czerwca 2013 roku. Tytuł finalisty w konkursie na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” otrzymuje w każdym regionie placówka, która zbierze najwięcej punktów w ankietach konkursowych. W X edycji konkursu wyróżniono 59 urzędów skarbowych z całego kraju.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.