Pomysłodawcą inaugurowanego w piątek programu jest eurodeputowany prof. Adam Gierek. W ciągu minionych trzech lat z udzielanych w jego biurach porad prawnych skorzystało kilkaset osób. Teraz profesor postanowił rozszerzyć zakres porad, m.in. o konsultacje dotyczące składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
„Rosnące zainteresowanie wśród ludzi, których nie stać na płatną pomoc prawną, skutkuje zwiększeniem zakresu udzielania porad w moich biurach. Nową jakość będzie w nich stanowić szansa bezpośredniego skorzystania z możliwości stwarzanych przez prawo europejskie” – wyjaśnił prof. Gierek.
Dotychczas osoby przychodzące po poradę do biur eurodeputowanego najczęściej pytały o problemy związane z prawem pracy, sprawami rodzinnymi, spadkowymi, prawem lokalowym. „W ok. 30 proc. podejmowanych spraw sytuacja jest kryzysowa i wymaga szybkiej reakcji prawnika” – ocenił europoseł.
Teraz prawnicy będą pomagać interesantom także w zagadnieniach związanych z prawem instytucji europejskich. Uzupełnieniem programu będą cykliczne otwarte seminaria, konferencje i warsztaty w bibliotece miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Ich tematami będą m.in. prawo umów, prawo mieszkaniowe, uprawnienia seniorów, sprawy rodzinne.
„Generalnym przesłaniem mojego programu jest budowanie w różnych kręgach społecznych świadomości i przyjaznego klimatu wokół zagadnień związanych z prawem krajowym oraz europejskim, a także udzielanie bezpłatnej pomocy w konkretnych przypadkach” – tłumaczy Gierek.
Koordynator merytoryczny programu, prowadzący porady prawne mgr Tomasz Andrzej Kordys poinformował, że większe konferencje i seminaria w ramach programu będą organizowane mniej więcej co półtora miesiąca, a robocze warsztaty dla różnych grup społecznych i zawodowych – co dwa tygodnie.
W pierwszym takim spotkaniu, 25 listopada, wezmą udział seniorzy. Warsztaty będą poświęcone ich prawom. Tematyka kolejnych spotkań, z innymi środowiskami, będzie dotyczyć m.in. spraw wolności słowa w internecie, możliwości aktywizacji zawodowej i prawa pracy, prawa rodzinnego czy aspektów prawnych dotyczących młodych ludzi zagrożonych przestępczością.
Do współpracy przy realizacji programu jego inicjatorzy zaprosili m.in. instytucje pomocowe, naukowe i związane z rynkiem pracy oraz organizacje społeczne: stowarzyszenia czy związki zawodowe, a także wybrane ośrodki edukacyjne. Udział w seminariach i warsztatach wezmą udział m.in. eksperci z uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach i Jagiellońskiego w Krakowie – w większości będą pracować jako wolontariusze. (PAP)