Rozliczenie PIT do 20 stycznia zwalnia z zaliczki za grudzień

Podatnik osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej, który do 20 stycznia złoży zeznanie PIT i zapłaci podatek z niego wynikający, nie ma obowiązku wpłacenia zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.

Jak poinformował resort finansów, według stanu na kwiecień 2013 r. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., dokonało 48 tysięcy podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej oraz uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy. Stanowi to 3 proc. podatników uzyskujących przychody z tych źródeł, opodatkowanych według skali podatkowej oraz według 19 proc. stawki podatku.

Resort przypomniał w komunikacie, że podatnicy ci są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a gdy dokonują wpłat zaliczek kwartalnych – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacana jest w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jednak nie mają obowiązku wpłacenia zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał, jeżeli złożą zeznanie w terminie do 20-go stycznia następnego roku podatkowego i w tym terminie dokonają zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.