Oprócz zagadnień związanych z reformą danych osobowych, którą wprowadza tzw. rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wejdzie w życie już 25 maja, podczas dwudniowego forum poruszane będą także inne problemy z pogranicza nowych technologii i prawa, takie jak tematyka prawa mediów elektronicznych, cyfryzacji administracji publicznej, bankowości czy e-Zdrowia.

Jak podkreśla prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, ideą IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauk prawnych i praktyków. Wieloaspektowość oraz wysoka wartość merytoryczna prezentowanych przez prelegentów treści, z pewnością spotkają się z wielkim zainteresowaniem. Wystąpienia autorytetów w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, bez wątpienia stanowić będą asumpt do żywej i owocnej dyskusji podczas obrad.IV Forum Mediów Elektronicznych to także wydarzenie szczególne dla organizatorów, gdyż powrót do ośrodka naukowego, w którym odbyła się pierwsza edycja wydarzenia, można uznać za ważną rocznicę. Niniejsze wydarzenie naukowe odbywa się corocznie w jednym z trzech współpracujących ze sobą ośrodków naukowych - Uniwersytet Wrocławski, na którym to właśnie w 2015 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Szczeciński.
Wolters Kluwer Polska stanowi patronat medialny nad wydarzeniem.

Temat przewodni 4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych pozostaje niezwykle aktualny w świetle zbliżających się w maju zmian w systemie ochrony danych osobowych, dotykających tak sektor prywatny, jak i publiczny. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że tematyka RODO jest szczególnie istotna i po ostatnich zmianach w projekcie polskiej nowej regulacji, kontrowersyjna jeśli chodzi właśnie o podmioty sektora publicznego.
 

Dlatego też zagadnienia dotyczące RODO w sektorze publicznym, a przede wszystkim w sądach i prokuraturach będą przedmiotem dwóch bezpłatnych szkoleń online, organizowanych przez Wolters Kluwer Polska w dniach 18 i 19 kwietnia o godz. 12.00: 

- Wdrożenie RODO w sądach i prokuraturach - 18 kwietnia, godz. 12.00,
- Sąd i prokuratura jako administrator danych osobowych - 19 kwietnia, godz. 12.00. Szczegóły oraz możliwość zapisania się na szkolenia online znajduje się także na stronie www.szkolenia.wolterskluwer.pl.