Uznając argumenty przedstawione przez - reprezentującą Gremi Media S.A. - Kancelarię RKKW, Sąd uznał m.in., że działania co najmniej jednego z powodów stanowią element szantażu korporacyjnego.

Jak informuje kancelaria,to orzeczenie zapadło na gruncie następującego stanu faktycznego: w dniu 6.7.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. podjęło uchwały m.in. w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A. poprzez emisję akcji w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci pakietu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o., wydawcy m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu.

Przedmiotowe uchwały zostały zaskarżone przez dwóch akcjonariuszy Gremi Media S.A., osoby fizyczne posiadające niewielkie pakiety akcji. Wnieśli oni również o udzielenie zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności podwyższeniowych uchwał. Znając wyłącznie argumenty powodów, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich żądania za uzasadnione oraz zablokował możliwość wykonania planowanego podwyższenia kapitału zakładowego (wstrzymał wykonalność powyższych uchwał). „Uznaliśmy, że zasadnym będzie przedstawienie Sądowi Okręgowemu w Warszawie argumentów merytorycznych oraz oddających szersze tło sporu, wskazujących na oczywistą bezzasadność roszczeń powodów sformułowanych w tej sprawie. W efekcie, rozpoznając wniosek o ponowne rozważenie sprawy, Sąd - znając już rzeczywisty obraz sporu - mógł skorygować wcześniej podjętą decyzję oraz zmienić orzeczenie wydane na niekorzyść naszego Klienta" - wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, będący pełnomocnikiem procesowym Gremi Media S.A. w ramach omawianego postępowania. „Przyjęta przez nas taktyka procesowa odniosła skutek" - dodaje Kwaśnicki.

 

Dowiedz się więcej z książki
Spółka akcyjna
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złSąd - co czyni tę sprawę wyjątkową - uznał m.in., że działania powodów miały na celu zablokowanie realizacji przedstawionej powszechnie w mediach strategii tworzenia grupy medialnej oraz wykorzystanie tego faktu w charakterze argumentu negocjacyjnego w relacjach z Gremi Media S.A. W związku z powyższym Sąd stwierdził, że działania co najmniej jednego z powód mają charakter szantażu korporacyjnego.

Mec. Radosław L. Kwaśnicki wskazuje, iż „od samego początku było jasne, że działania podjęte przez powodów stanowią element szantażu korporacyjnego. Sąd dostrzegł to i wyraźnie wyartykułował w uzasadnieniu swego postanowienia". Kwaśnicki podkreśla także, że orzeczenie to ma niezmiernie istotne znaczenie praktyczne, wykraczające daleko poza ramy tej konkretnej sprawy. „Jest ono bardzo istotne dla wszystkich spółek oraz polskiego rynku kapitałowego. Dowodzi bowiem tego, iż sądy zaczynają trafniej identyfikować przypadki szantażu, których - wśród dużej liczby sporów korporacyjnych - bynajmniej nie jest mało, a ponadto mają odwagę - poprzez zastosowanie trybu samokontroli - samodzielnie korygować swoje pierwotne rozstrzygnięcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz gdy powód przedstawia im jedynie tzw. „swoją wersję prawdy" - konkluduje.