Na 47 krajów członkowskich tej europejskiej organizacji w 20 nie istnieją do tej pory takie struktury, w tym w Rosji i Turcji - głosi opublikowany we wtorek doroczny raport Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) Rady Europy.

Ponadto wiele krajów, m.in. Rosja, nie ratyfikowało protokołu Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, który zaleca ustanowienie takiego systemu nadzoru. Instytucjom takim należy zapewnić warunki kadrowe i materialne, aby umożliwić im efektywną działalność - podkreślono.

"System niezależnego nadzoru miejsc, w których znajdują się osoby pozbawione wolności, jest podstawową gwarancją zapobiegania ich złemu traktowaniu" - zauważa Komitet w raporcie.

Szef Komitetu zauważył też, że Rosja jest ostatnim krajem, który systematycznie sprzeciwia się publikacji raportów tej instytucji w następstwie inspekcji w rosyjskich więzieniach lub na komisariatach.