Ponadto, postrzegają nowoczesne technologie jako klucz do zreformowania i wzrostu efektywności metod pracy, które często uważają za przestarzałe. Ważnymi czynnikami są dla nich możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku i równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
Raport zatytułowany "21st Century law firm: Inheriting a new world" opracowany przez globalną firmę prawniczą Eversheds powstał na bazie wyników badania, które przeprowadzono wśród 1800 prawników w wieku 23–40 lat z całego świata. Jego celem było poznanie opinii przyszłych liderów branży, którzy okazali się ambitną grupą, pragnącą wprowadzać innowacje w sektorze prawnym.

Odpowiedzi zawarte w ankietach pokazały, że młodzi prawnicy poszukują nowych metod pracy. Dostrzegają kluczową rolę osobistego zaangażowania i nawiązywania relacji z klientami, a także chcą lepiej wykorzystywać technologie do mądrzejszego i bardziej efektywnego działania. Ponad jedna trzecia (35%) badanych uważa, że poziom wykorzystania technologii w branży jest niewystarczający, a niemal połowa wskazała sposoby na zwiększenie wydajności swoich kancelarii, między innymi poprzez wykorzystanie technik zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

Mimo że prawie dwie piąte (39%) młodych prawników uznało, że popularny obecnie model struktury kancelarii, w której na szczycie hierarchii znajdują się partnerzy, jest niezgodny z duchem XXI wieku, ambicją większości (68%) nadal jest osiągnięcie pozycji partnera. Zauważalna jest jednak duża różnica w poglądach w zależności od płci - zostać partnerem pragnie 77% mężczyzn i zaledwie 57% kobiet. Co więcej, niemal połowa (46%) ankietowanych mężczyzn planuje praktykowanie prawa jako ścieżkę kariery na całe życie. W przypadku kobiet jest to tylko 34%.

Również wiek w dużym stopniu wpływa na odpowiedzi ankietowanych. Prawnicy w wieku 26–30 lat są mniej zainteresowani (jedynie 65%) pozycją partnera niż ich starsi koledzy. Młodsi ankietowani są także mniej skłonni, by za dziesięć lat nadal widzieć siebie w kancelarii prawnej (56% osób w wieku 26–30 lat w porównaniu z 61% w innych kategoriach wiekowych) lub wiązać z tym zawodem resztę swojej kariery (37% osób w wieku 26–30 lat w porównaniu z 43%).

Postrzeganie rozwoju kariery przez młodych prawników jest również w dużym stopniu zróżnicowane geograficznie. Marzenia o pozycji partnera są np. znacznie częstsze w Ameryce Południowej (79%) niż w Ameryce Północnej (58%).

Dla młodych prawników ważne są również warunki pracy: więcej niż jedna trzecia (38%) mówi, że dla przyszłości ich kariery zasadnicze znaczenie ma elastyczny czas pracy, a ponad jedna czwarta (28%) chciałaby lepszej infrastruktury, usprawniającej ich pracę. Kolejne 25% zgłasza potrzebę większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a po 28. roku życia to ta sfera jest wśród prawników głównym argumentem przemawiającym za zmianą firmy.

Badanie wykazało również, że nadal istnieje problem braku równości pomiędzy mężczyznami a kobietami, zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenie, jak i możliwości rozwoju. W początkowej fazie kariery kobiety są wynagradzane lepiej, jednak sytuacja ta odwraca się trzy lata po studiach, a w miarę rozwoju kariery przewaga płacowa mężczyzn stale się powiększa. W przedziale wiekowym 21–25 lat kobiety zarabiają o 30% więcej niż mężczyźni. Jednak już w wieku 26–30 lat to płace mężczyzn są o 11% wyższe, a w wieku 36–39 ich przewaga wzrasta do 25%.

"W ciągu ostatnich pięciu lat obserwowaliśmy bezprecedensowe zmiany w zawodzie prawnika. Młodzi przedstawiciele tej profesji przystosowują się do nich na wczesnych etapach kariery. Młode pokolenie ma potencjał, by zrewolucjonizować metody działania sektora prawniczego, jednak jak dotąd nie przeprowadzono zbyt wielu badań, by poznać poglądy i aspiracje młodych prawników. Raport Eversheds identyfikuje troski, opinie i ambicje tej grupy. Choć mają wiele wspólnego z poprzednimi generacjami, tych młodych prawników wyróżniają jednak odmienne priorytety. Jest to pokolenie bardziej nastawione na budowanie więzi, postrzegające świat jako globalną wioskę i przykładające większą niż poprzednie generacje wagę do pracy w międzynarodowym środowisku. Dwie trzecie badanych postrzega międzynarodowe kontakty jako zasadniczy czynnik przy wyborze pracodawcy. Skoro niemal połowa młodych prawników twierdzi, że potrafiliby wskazać sposoby na zwiększenie efektywności swoich firm, nie ulega wątpliwości, że są to głosy, które należy wziąć pod uwagę. Ponieważ młode pokolenie sygnalizuje pewne wątpliwości odnośnie możliwości pogodzenia kariery z planami prywatnymi, ważne jest, by sektor prawniczy wsłuchał się w te problemy i je rozwiązał, aby nadal był w stanie przyciągać i zatrzymywać najbardziej błyskotliwe talenty" – mówi Lee Ranson, Partner Zarządzający w Eversheds.

"Opisane w raporcie tendencje dają się także zauważyć na polskim rynku prawniczym" – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający Wierzbowski Eversheds. "Młodzi ludzie starają się tak gospodarować czasem i zarządzać swoją karierą, aby łączyć życie rodzinne, rozwój własnych pasji oraz zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Jednym z kluczowych aspektów sukcesu biznesowego staje się więc nie tylko pozyskanie najlepszych specjalistów z rynku, ale także umiejętne zarządzenie zasobami ludzkimi, tak aby pracownicy mogli realizować się na wszystkich polach, dzięki czemu ich efektywność i kreatywność w codziennej pracy rośnie" – dodaje Krzysztof Wierzbowski.

Informacje o raporcie 21st Century law firm: Inheriting a new world To już trzeci z serii raportów poświęconych przyszłości rynku usług prawnych. Pierwsze badanie, przeprowadzone w 2008 roku, wykazało, że klienci zaczynają się coraz bardziej liczyć z kosztami i oczekują końca systemu wynagrodzeń opartych o stawki godzinowe. Z kolei drugi raport, sporządzony w roku 2010, zidentyfikował rodzącą się rewolucję wśród klientów, związaną z podwyższeniem statusu zawodowego prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach. Aby otrzymać kopię raportu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.eversheds.com.