Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przez 3 lata jako Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Warszawie.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik skończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację sędziowską odbywała w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, po zakończeniu której zdała egzamin sędziowski i radcowski.
Staże szkoleniowe z zakresu ochrony konkurencji odbywała w: Bundeskartellamt, Berlin (1993), Office of Fair Trading, Monopolies and Mergers Commission, Londyn i Birmingham (1995), Federal Trade Commission, Antitrust Division of Department of Justice, USA (1997).
Więcej>>>>