Kancelaria CMS Cameron McKenna zbadała reprezentatywnych przedsiębiorców, których może dotyczyć wejście w życie Ustawy o pozwach zbiorowych. Uczestnikami sondy byli przedstawiciele branż, których działalność może być szczególnie narażona na pozew zbiorowy: bankowości, finansów, ubezpieczeń, budownictwa, nieruchomości, wyrobów tytoniowych, farmaceutyków i produktów medycznych, przemysłu ciężkiego i paliwowego, usług, w szczególności doradztwa prawnego, i mediów. Znikoma część przedsiębiorców zleciła analizy ryzyka. Tylko 7 proc. z nich widzi poważniejsze zagrożenie.

Wiedza przedsiębiorców o ustawie jest niewielka. Jedna trzecia uczestników sondy przyznała, że nie zna zmian. Tylko 29 proc. śledziło proces powstawania ustawy, a zaledwie 3 proc. jest w pełni świadomych zmian i zaczęło analizować ich możliwy wpływ na działalność swych firm. 22 proc. respondentów odpowiedziało, że rozwinie się rynek usług prawnych, według 44 proc. wzrośnie liczba roszczeń konsumenckich, a tylko co czwarty uważa, że więcej będzie roszczeń osób poszkodowanych. Pierwsza o badaniu Kancelarii napisała Rzeczpospolita.

Zdaniem pytanych najbardziej narażony na roszczenia grupowe jest sektor bankowy i farmaceutyczny (55 proc.); drugie miejsce zajęły nieruchomości, ubezpieczenia, wyroby tytoniowe (40 proc.), a trzecie produkty medyczne (30 proc.). Jaki będzie wpływ ustawy na działalność firmy? Co piąta pytana osoba odpowiedziała, że żaden, 43 proc., że niewielki, 28 proc. widzi ryzyko, a 7 proc. spodziewa się wielu pozwów grupowych przeciwko ich firmie.

(Źródło: CMS/KW)