Na podstawie obowiązującej ustawy termin ten upływa z końcem 2010 r. Ideą przekształceń jest zachowanie dorobku państwowych instytucji filmowych, w tym ich potencjału twórczego i technicznego. Aby została ona zrealizowana bez ryzyka zbędnych kosztów niezbędne jest wydłużenie tego czasu.
Wprowadzona ma być także możliwość przekształcania państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury. Obecnie mogą one być wyłącznie komercjalizowane lub likwidowane. Status instytucji kultury umożliwia bardziej efektywne realizowanie mecenatu ministra kultury w produkcji filmów.