W Lublinie zmarł profesor Zbigniew Hołda. Profesor Hołda był znanym prawnikiem, członkiem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i znawcą tej problematyki.
Miał 59 lat, przebył długą i ciężką chorobę.  Był profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1989 -1997 pracował w Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego. Na początku lat 80. był doradcą Solidarności, został internowany w stanie wojennym. W wolnej Polsce poświęcił się działaniom na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich.

Pogrzeb zmarłego w środę prof. Zbigniewa Hołdy - znanego prawnika i znawcy praw człowieka - odbędzie się w poniedziałek 25 maja.  Prof. Zbigniew Hołda zostanie pochowany o godz. 15 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.