Jak poinformowała dr Julita Czernecka z Uniwersytetu Łódzkiego, wyboru rektora dokonało w poniedziałek grono 190 elektorów. Prof. Nykiel, pełniący funkcję rektora od 2008 roku, otrzymał 171 głosów poparcia, 17 osób głosowało przeciw; dwa głosy były nieważne.
Ostateczny wybór prorektorów uczelni zaplanowano na 16 kwietnia.
Prof. Włodzimierz Nykiel w 1973 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a w 1981 r. Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu. W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, a w 2006 r. stanowisko profesora zwyczajnego.
Od 2007 r. prof. Nykiel kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego. W latach 1994-1996 był prodziekanem, a w latach 1996-2002 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Prof. Nykiel jest założycielem (1997 r.) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynej tego rodzaju placówki naukowej w Polsce, współpracującej z czołowymi ośrodkami zagranicznymi.
Prof. Nykiel był m.in. członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy prezesie Rady Ministrów (w latach 1998-1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej i Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, której nadal jest członkiem.
Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; był też członkiem zarządu zarządu tej organizacji; należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, członkiem Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Włodzimierz Nykiel jest autorem czterech książek i współautorem ośmiu innych. Napisał ponad sto artykułów i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie, w Grenoble, a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu. Naukowiec zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Kwartalnika Prawa Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz "Przeglądu Legislacyjnego".