Konsorcjum PricewaterhouseCoopers Polska i ING Securities zostało wybrane na doradcę prywatyzacyjnego spółki PKP Intercity, podała spółka PKP w komunikacie. Oferta publiczna PKP IC została zaplanowana na I połowę 2009 r.

"Zarząd Polskie Koleje Państwowe SA po rozpatrzeniu ofert złożonych w ogłoszonym 23 listopada 2007 r. przetargu nieograniczonym na wybór doradcy spółki PKP SA w procesie prywatyzacji spółki PKP Intercity SA za najlepszą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum PricewaterhouseCoopers Polska Polska Sp. z o.o. i ING Securities SA" - czytamy w komunikacie.  Podpisanie umowy z konsorcjum jest planowane na marzec 2008 r. PKP przewiduje, w czerwcu zostaną wykonane analizy przedprywatyzacyjne, do października określona zostanie strategia prywatyzacji spółki, zaś do końca 2008 r. PKP IC zostanie przygotowana do upublicznienia.

Zgodnie ze "Strategią dla transportu kolejowego do roku 2013" uchwaloną przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007 roku Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna realizują prywatyzację w drodze oferty publicznej spółki PKP Intercity SA. Prowadzony proces prywatyzacji jest kolejnym w Grupie PKP. Pod koniec 2007 roku PKP SA sfinalizowała prywatyzację spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa.