Na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego prezydent zwrócił uwagę na problem z egzekwowaniem prawomocnych wyroków sądów. Dlatego zaproponował sędziom NSA udział w opracowaniu nowego systemu, który "w sposób doskonalszy niż obecnie będzie chronił lepiej interesy obywateli". Prezydent zwrócił uwagę na to, że w wielu państwach sądy administracyjne są uprawnione do częściowo merytorycznego rozstrzygania spraw. "Tego typu rozstrzygnięcia, określane jako reformatoryjne, bywają niejednokrotnie poprzedzone postępowaniem dowodowym" - wyjaśnił. Zdaniem prezydenta orzekanie reformatoryjne nie powinno być zasadą, ale powinno być dopuszczalne. "Już sama możliwość wydawania orzeczenie merytorycznego może pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinować organy administracji publicznej, które nie wykonują prawomocnych wyroków sądowych" - powiedział. Prezydent zadeklarował swoje poparcie dla propozycji wzmacniającej skuteczność sądownictwa administracyjnego i skorzystanie z inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie. Na Zgromadzenie przybyło 69 sędziów NSA, prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych oraz wielu reprezentantów innych sądów i urzędów. (PAP)