Prezydencki projekt znosi sankcje karne za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych - obecnie grozi za to mandat lub kara grzywny.

"Temat jest trochę wakacyjny, szlaki rowerowe, zwiedzanie Polski, rekreacja. Ale to tylko pozór, sprawa jest niesłychanie poważna, bo dotyczy 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, które do dzisiaj, zgodnie z zasadami obowiązującymi w słusznie minionym świecie i ustroju, były prawie że niedostępne dla normalnego obywatela" - mówił prezydent na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu.

"Pewnie państwo pamiętacie takie czasy, kiedy nie wolno było fotografować mostów, kiedy nie wolno było chodzić po wałach przeciwpowodziowych, kiedy nawet na dworzec kolejowy można było wchodzić tylko z ważnym biletem" - mówił Komorowski. Dodał, że były to "niekonieczne, niepotrzebne ograniczenia, mające na celu stworzenie pewnego poczucia zagrożenia albo dyscyplinowanie obywateli".

Komorowski podkreślił, że "te czasy słusznie minęły, odpłynęły w przeszłość i dzisiaj możemy śmiało myśleć o wykorzystaniu tego wszystkiego, co jest, czego nie trzeba budować, wykorzystania w sposób legalny (...) w celu poznawania kraju, poznawania królowej polskich rzek, jaką jest Wisła".

Podczas wizyty prezydenta w Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw nadwiślańskich podpisali deklarację ws. utworzenia szlaku rowerowego wzdłuż Wisły.

Kancelaria Prezydenta przekonuje, że proponowane regulacje umożliwią rozwój turystyki na około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, położonych na terenach o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Tymczasem - podkreśla kancelaria - łączna długość dróg i ścieżek rowerowych w Polsce to 1662 km.

Prezydencki projekt zakłada nowelizację ustawy Prawo wodne, Kodeksu wykroczeń i ustawy o drogach publicznych. Zmiany w Prawie wodnym mają na celu nie tylko dopuszczenie jazdy rowerem na wałach przeciwpowodziowych, ale też ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach.

Autorzy projektu podkreślają, że zachowuje on wszelkie zakazy mające na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem oraz służące ochronie przed powodzią. Budowę drogi dla rowerów oraz wytyczenie szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych trzeba będzie zgłosić do marszałka województwa i dołączyć wymagane dokumenty. Z wnioskiem o wyznaczenie szlaku pieszego lub rowerowego na terenie wału będzie mogła wystąpić na przykład jednostka samorządu terytorialnego.

Marszałek będzie mógł sprzeciwić się takiej budowie w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty zagrożą szczelności i stabilności wałów.

Obecnie obowiązujące przepisy zakazują poruszania się rowerami po koronie i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.